Thông báo học vụ

 

Thông báo về việc buộc thôi học sinh viên CĐ khóa 2016 trở về trước vì vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường

 

Thông báo về việc HSSV phải hoàn tất học phí trước khi đăng ký học phần

 

Quyết định về việc ban hành danh sách học sinh trung cấp đối tượng tốt nghiệp THCS đăng ký học khối kiến thức văn hóa phổ thông năm 2020

 

Thông báo về việc tổ chức xác minh bằng tốt nghiệp THPT/THCS của HSSV trong học kỳ II NH 2020-2021

 

Thông báo thời gian đăng ký học phần học kỳ I – Năm học: 2020 – 2021

 

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 01 năm 2020

 

Thông báo về việc không tổ chức in, cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên cao đẳng từ khóa tuyển sinh năm 2019 trở về sau (Thay thế thông báo số 151/TB-CNTĐ-ĐT ngày 26/09/2019)

Quyết định điều chỉnh Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

 

TIẾN ĐỘ NĂM HỌC 2019-2020

 

Thông báo thời gian đăng ký học phần Anh văn 4, Anh văn 5 học kỳ II – năm học 2018 – 2019

 

TIẾN ĐỘ NĂM HỌC 2018-2019

 

Thông báo về thời gian đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2018 – 2019

 

Thông báo về thời gian đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2017 – 2018


Thông báo về việc cấp chứng chỉ GDQP – AN đợt 2 năm 2017

 

Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp bậc TCCN chính quy – Đợt 2  năm học 2016-2017 (Chi tiết)

 

Danh sách HSSV bị buộc thôi học vì bị cảnh báo học vụ lần 2 – Học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 

+ Quyết định buộc thôi học HSSV vì bị cảnh báo học vụ lần 2 (Chi tiết)

+ Danh sách sinh viên Cao đẳng bị buộc thôi học vì bị cảnh báo học vụ lần 2 (Chi tiết)

+ Danh sách học sinh TCCN bị buộc thôi học ì bị cảnh báo học vụ lần 2 (Chi tiết)

 

Danh sách HSSV bị cảnh báo học vụ lần 1 – Học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 

+ Quyết định cảnh báo học vụ học kỳ 1 – năm học: 2016 – 2017 (Chi tiết)

+ Danh sách sinh viên Cao đẳng bị cảnh báo học vụ học kỳ 1 – năm học: 2016 – 2017 (Chi tiết)

+ Danh sách học sinh TCCN bị cảnh báo học vụ học kỳ 1 – năm học: 2016 – 2017 (Chi tiết)

 

Thông báo về thời gian đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

 

Thông báo điều chỉnh quy chế đào tạo bậc TCCN theo học chế tín chỉ tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Danh sách HSSV Khóa 2016 bị buộc thôi học

+ Quyết định buộc thôi học (Chi tiết)

+  Danh sách Sinh viên Cao Đẳng bị buộc thôi học (Chi tiết)

+ Danh sách Học sinh TCCN bị buộc thôi học (Chi tiết)

 

 

Danh sách HSSV bị buộc thôi học HK2 NH 2015-2016 

+ Quyết định buộc thôi học (Chi tiết)

+ Danh sách Sinh viên Cao đẳng bị buộc thôi học (Chi tiết)

+ Danh sách Học sinh TCCN bị buộc thôi học (Chi tiết)

 

Danh sách HSSV bị cảnh báo học vụ HK2 NH 2015-2016 

+ Quyết định cảnh báo học vụ (Chi tiết)

+ Danh sách Sinh viên Cao đẳng bị cảnh báo học vụ (Chi tiết)

+ Danh sách Học sinh TCCN bị cảnh báo học vụ(Chi tiết)

 

Thông báo học vụ