Thông báo học vụ

Tiến độ năm học 2018-2019

 

Thông báo về thời gian đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2018 – 2019

 

Thông báo về thời gian đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2017 – 2018


Thông báo về việc cấp chứng chỉ GDQP – AN đợt 2 năm 2017

 

Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp bậc TCCN chính quy – Đợt 2  năm học 2016-2017 (Chi tiết)

 

Danh sách HSSV bị buộc thôi học vì bị cảnh báo học vụ lần 2 – Học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 

+ Quyết định buộc thôi học HSSV vì bị cảnh báo học vụ lần 2 (Chi tiết)

+ Danh sách sinh viên Cao đẳng bị buộc thôi học vì bị cảnh báo học vụ lần 2 (Chi tiết)

+ Danh sách học sinh TCCN bị buộc thôi học ì bị cảnh báo học vụ lần 2 (Chi tiết)

 

Danh sách HSSV bị cảnh báo học vụ lần 1 – Học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 

+ Quyết định cảnh báo học vụ học kỳ 1 – năm học: 2016 – 2017 (Chi tiết)

+ Danh sách sinh viên Cao đẳng bị cảnh báo học vụ học kỳ 1 – năm học: 2016 – 2017 (Chi tiết)

+ Danh sách học sinh TCCN bị cảnh báo học vụ học kỳ 1 – năm học: 2016 – 2017 (Chi tiết)

 

Thông báo về thời gian đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

 

Thông báo điều chỉnh quy chế đào tạo bậc TCCN theo học chế tín chỉ tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Danh sách HSSV Khóa 2016 bị buộc thôi học

+ Quyết định buộc thôi học (Chi tiết)

+  Danh sách Sinh viên Cao Đẳng bị buộc thôi học (Chi tiết)

+ Danh sách Học sinh TCCN bị buộc thôi học (Chi tiết)

 

 

Danh sách HSSV bị buộc thôi học HK2 NH 2015-2016 

+ Quyết định buộc thôi học (Chi tiết)

+ Danh sách Sinh viên Cao đẳng bị buộc thôi học (Chi tiết)

+ Danh sách Học sinh TCCN bị buộc thôi học (Chi tiết)

 

Danh sách HSSV bị cảnh báo học vụ HK2 NH 2015-2016 

+ Quyết định cảnh báo học vụ (Chi tiết)

+ Danh sách Sinh viên Cao đẳng bị cảnh báo học vụ (Chi tiết)

+ Danh sách Học sinh TCCN bị cảnh báo học vụ(Chi tiết)

 

Thông báo học vụ