Lưu trữ

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

– Địa chỉ: 53 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu,TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh – Phòng A004

– Điện thoại: 028.38970023 ; Nội bộ: 114; 115; 116

– Email: pdt@tdc.edu.vn

– Website: pqldt.tdc.edu.vn