Thi kết thúc học phần – Thi tốt nghiệp

Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp cho học sinh trung cấp các lớp đào tạo theo niên chế – Khóa thi ngày 22/7/2019

 

Thông báo tổ chức học và thi trả nợ các học phần văn hóa phổ thông (VHPT) – Đợt cuối

 

Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp bậc TCCN đợt 1 năm học 2015 – 2016

Lịch thi học kỳ 1 đợt 2 NH 2016 – 2017 Bậc TCCN học tại TDC (Chi tiết)

Thông Báo Về Việc Thi Tiếng Anh Đáp Ứng Chuẩn Đầu Ra Dành Cho Sinh Viên Chuyên Ngành Tiếng Anh Khóa Thi Ngày 03/12/2016 (Chi tiết)

+  Phòng Thi :P.01 (Chi tiết)

+  Phòng Thi :P.02 (Chi tiết)

+  Phòng Thi :P.03 (Chi tiết)

Lịch thi học kỳ 1 đợt 2 NH 2016 – 2017 các lớp TCCN  học tại TT.KTTH&HN Quận 2 (Chi tiết)

Lịch thi học kỳ 1 NH 2016 – 2017 các lớp TCCN  học tại TDC (Chi tiết)

Lịch thi học kỳ 1 đợt 1 NH 2016 – 2017 các lớp Cao đẳng học tại TDC (Chi tiết)

Thi kết thúc học phần – Thi tốt nghiệp